WMO

Wat kan een WMO consulent voor jou betekenen?

Een WMO consulent wordt ook wel een indicatiesteller genoemd. Zo’n consultant is iemand die namens de gemeente zorgvragen onderzoekt. In 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangepast. In deze wet is vastgesteld dat het belangrijk is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Soms kan het zijn dat iemand dit niet meer helemaal zelfstandig kan. Dit betekent dat de WMO consultant hierbij ingeschakeld moet worden, zodat er gekeken kan worden naar wat er nodig is zodat iemand alsnog thuis kan blijven wonen. Voordat er definitieve hulp wordt ingeschakeld, wordt er eerst een beroep gedaan op het sociale netwerk van een persoon. Misschien dat iemand zelfstandig geen boodschappen meer kan doen, maar wel een dochter heeft die dit zou kunnen doen. Wanneer dit het geval is, zal er geen indicatie afgegeven worden. Wanneer iemand wel gebruik kan maken van een bepaalde vorm van hulp, wordt er wel een indicatie afgegeven.

Indicatie afgeven

Een WMO consulent houdt zich dus bezig met het afgeven of afwijzen van indicaties. Hierbij kun je onder andere denken aan indicaties voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, persoonlijk vervoer, hulpmiddelen voor in huis, etc. Ook kan de WMO ondersteuning bieden op andere gebieden. Hierbij kun je onder andere denken aan het regelen van opvang wanneer er huiselijk geweld aan de orde is, of aan het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers die overbelast zijn. Een WMO consulent kan dus heel veel voor jou betekenen. Maar voordat dit kan, zullen er eerst een aantal stappen doorlopen moeten worden. Wanneer je namelijk een melding maakt bij het WMO loket van de gemeente, zal er eerst onderzoek uitgevoerd moeten worden.

Onderzoek uitvoeren

Dit onderzoek kan uitgevoerd worden door een WMO consulent zelf, of door een expert. Dit omdat er bijvoorbeeld aanpassingen aan een woning verricht moeten worden. Ook zal eerst de hulpvraag in kaart gebracht worden. Dit kan telefonisch gedaan worden, of aan de hand van een persoonlijke gesprek. Vervolgens zal er ook gekeken worden of er mogelijk een beroep gedaan kan worden op je sociale netwerk. Vervolgens zal de WMO consulent, indien nodig, in overleg gaan met zorgaanbieders. Ook zal er gekeken worden of er gebruik gemaakt kan worden van een persoonsgebonden budget. Ook zal een WMO consulent aanvragen indienen en rapportages opstellen. Je kunt jezelf misschien wel voorstellen dat niet iedereen WMO consulent kan worden.

WMO consulent worden

Om WMO consulent te worden zal er een speciale opleiding gevolgd moeten worden, of een cursus WMO. Om voor een cursus WMO in aanmerking te komen, zal iemand al over de nodige vooropleidingen moeten beschikken. Tijdens een cursus WMO consulent zal iemand wegwijs gemaakt worden in alle werkzaamheden die bij het werk van zo’n consultant komen kijken. Ook zal er tijdens een cursus WMO consulent informatie verstrekt worden over de paden die bewandeld moeten worden. Het werk van een WMO consulent vraagt namelijk over veel kennis, expertise en verantwoording. Zo zal een WMO consulent altijd moeten kunnen verantwoorden waarom een indicatie is afgegeven of waarom een bepaalde hulpvraag is afgewezen. Een WMO consulent is dus een professional die veel voor jou kan betekenen.