Eigen Risico

Het eigen risico bij de zorgverzekering, moet iederen van 18 jaar en ouder betalen als er sprake is van kosten gemaakt voor zorg. D.w.z. daarmee worden de zorgkosten verrekend, totdat er meer zorgkosten ontstaan dan de hoogte van het eigen risico.

Eigen RisicoIeder jaar wordt het eigen risico voor het volgende jaar vastgesteld.

Stel even dat het eigen risico 385 euro is, zoals dit voor 2016 is vastgesteld. Je maakt in januari 100 euro zorgkosten. Dat wordt verrekend met het eigen risico, wat wil zeggen dat je deze 100 euro uit eigen zak moet betalen. In de periode februari tot en met april maak je 250 euro zorgkosten. Ook dit wordt verrekend en moet je zelf betalen.

Dan kom je ongelukkig ten val, en je breekt in mei je been. Totale kosten 2600 euro. Je had nog 45 euro eigen risico open staan, dus je moet hiervoor 45 euro zelf betalen. De overige 2555 wordt door de zorgverzekeraar betaald, en de rest van het jaar worden alle rekeningen betaald door de zorgverzekeraar, aangezien je geen eigen risico hebt.

Hopelijk maakt dit extreme voorbeeld duidelijk hoe het eigen risico werkt.

Vrijwillig hoger eigen risico

Je kunt het eigen risico vrijwillig verhogen. Dat wil eigenlijk zeggen dat je dan ook meer zorgkosten uit eigen zak moet betalen, maar daarvoor wordt de zorgpremie een stuk lager. Dat kan dus voordeliger zijn, vooral als je een goede gezondheid hebt.

Niet alle zorgkostenHet kan verhoogd worden met 100, 200, 300, 400 of 500 euro.

Dat is alleen van toepassing bij iedereen van 18 jaar en ouder. Bij kinderen, is het anders geregeld, want die hebben geen eigen risico.

Overigens is het eigen risico niet bij alle zorgkosten van toepassing, en ook de soorten zorgkosten waar het niet op van toepassing is, kan ieder jaar opnieuw worden vastgelegd.

Zorgkosten waar geen eigen risico van toepassing is, op dit moment, dat kan dus veranderen, zijn onder andere de huisartsenzorg, verloskundige hulp en de kraamzorg, en wijkverpleging, naast diverse andere kosten.

Advertentie