EHBO kinderen

Ehbo bij kinderen

De opleiding kinder EHBO voldoet aan de eindtermen van Het Oranje Kruis en u krijgt bij volledige en voldoende afronding dan ook een certificaat van Het Oranje Kruis. Dit certificaat garandeert de kwaliteit van de opleiding.

Lesstof: Eerste Hulp aan kinderen ISBN 978-90-77259-05-4

Dit boek omvat de leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen (0-8 jaar).Het boekje is overzichtelijk en helder en wordt verduidelijkt met veel foto’s.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Het kind en zijn omgeving
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband- en hulpmiddelen

Will je een dergelijke cursus volgens, of een andere EHBO cursus, kun je je het beste melden bij de rode kruis, of bij een (online) aanbieder van EHBO cursussen. Vooral het rode kruis weet precies de weg naar een goede cursus.

Het is daarbij natuurlijk belangrijk dat meer mensen deze cursussen gaan volgen, zodat er steeds meer mensen komen die weten hoe men moet handelen in een noodsituatie, vooral als daar kinderen bij betrokken zijn.

Je kunt het rode kruis bereiken onder o.a. https://www.rodekruis.nl/