Depressie behandelen met meditatie, MBSR en therapie

We horen vaak de term “depressie” in onze dagelijkse gesprekken. Het woord wordt gebruikt om of het gevoel, of de ziekte te beschrijven. Mensen zijn tegenwoordig meer zelfbewust en bewust van hun gezondheid, en begrijpen de ernst en impact van een depressie op iemands leven. Deze bewustzijn heeft ook bijgedragen aan het begrip dat de ziekte niet licht opgenomen moet worden, noch gemakkelijk te genezen is met medicatie.

Depressie begrijpen

Klinisch gezien definieert het woord “depressie” een spectrum van psychologische toestanden, die gekenmerkt wordt door een afname in gemoedstoestand, gevoelswaarde en andere symptomen. Op basis van de ernst van de ziekte is iemands dagelijks functioneren belemmerd.

Om iemand met depressie te kunnen behandelen, is het essentieel om de onderliggende oorzaken van de ziekte te evalueren. Dit is echter gecompliceerd, omdat verschillende factoren aan de ziekte kunnen hebben bijgedragen. De factoren kunnen psychosociaal of neurologisch van aard zijn, of zelfs erfelijk. Iemand kan een traumatische gebeurtenis beleefd hebben, zoals de dood van een geliefde, of een onenigheid in het huwelijk, wat er toe geleid heeft dat diegene zich depressief voelt.

Om deze reden wordt diegene verschillende strategieën en copingvaardigheden geleerd, zodat ze hun prikkel factoren te begrijpen, de naaste omgeving kunnen controleren en het binnenste zelf kunnen meesteren.

Hersen golf training voor depressie

De gezondheidssector is overdadig met technologieën, mindfulness training,  therapieën en medicijnen om de verschillende ziektes om ons heen te kunnen bestrijden. Eén van deze ontwikkelingen is de uitkomst dat hersengolf training mensen met depressie kan helpen.

Een onmiddellijk voordeel van het frequent beluisteren van een geluidsband is een toename in de afscheiding van stimulerende chemicaliën zoals serotonine in de hersens. Deze chemicaliën verbeteren de gemoedstoestand, en de persoon voelt zich gelukkig. De hersengolf trainingsband zorgt er ook voor dat de hersens Alfa-, Theta-, en Delta-golven genereren, die een staat van diepe ontspanning in mensen opwekken die besloten hebben om zich tot deze technologie te keren.

Het primaire effect van de hersengolf trainingsband is echter dat het een brug vormt tussen de bewuste en onbewuste geest. Zo krijgt iemand inzicht in de oorzaken van de depressie, en kan dan naar een oplossing voor de kwesties werken. Dit is een vergelijkbaar met de voordelen die iemand heeft die al 10 jaar ervaring in mediteren heeft. Het verschil met hersengolf training is dat je slechts naar de geluidsband hoeft te luisteren.

Klik hier voor meer informatie over MBSR en meditatie!