Aanvullende Zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering kan je afsluiten, als bepaalde zorg niet is opgenomen in het basispakket, terwijl je toch verwacht kosten te moeten maken in het komende jaar, voor de zorg waarvoor je de aanullende zorgverzekering wilt afsluiten.

Aanvullende ZorgverzekeringEen mooi voorbeeld van dit soort aanvullende dekkingen, die normaliter niet meeverzekerd zijn in de basis zorgverzekering, zijn de tandarts en de fysiotherapeut. Deze beiden zijn immers, op dit moment, niet opgenomen in de basisdekking.

Als je dus verwacht dat je bijvoorbeeld veel kosten zult maken bij de tandarts, dan kan het wel eens verstandig zijn om hiervoor een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. In dit geval noemen we dat overigens vaak een tanartsverzekering.

De extra premie die je voor deze aanvullende dekking moet betalen, is normaliter slechts een gedeelte van het bedrag dat je aan de tandarts moet betalen, als je geen extra verzekering afsluit.

Er zijn verschillende zorgkosten en ziektekosten die niet, of slechts gedeeltelijk zijn ogenomen in het basispakket. Het is daarnaast vaak ondoenlijk, vanwege de dan toch wel hoge premie, om alles aanvullend mee te verzekeren. Daarom moet je een goede afweging maken, welke dekkingen je het beste aanvullend kunt verzekeren in een aanvullende zorgverzekering. Je kunt hiervoor ook altijd bij een verzekeringsmaatschappij of een onafhankelijk persoon, advies vragen.

Dekkingen aanvullende zorgverzekering

De meest vookomende dekkingen die extra verzekerd worden zijn, naast vanzelfsprekend vele andere mogelijke zorgkosten:

  • Tandarts
  • Zwangerschap en geboorte
  • Fysiotherapie

Daarbij is het, zoals al aangegeven, verstandig om goed te kijken of je de aanvullende dekking wel nodig hebt. Om een voorbeeldje te geven, een man zal geen aanvullende dekking nodig hebben voor zwangerschap of geboorte.

Naast de vraag welke extra dekkingen verstandig zijn om mee te verzekeren, is er nog iets belangrijks.

Voor de basisdekking van de zorgverzekering is een acceptatieplicht van toepassing. D.w.z. dat wettelijk gezien alle zorgverzekeringsmaatschappijen iedereen die een zorgverzekering wil afsluiten, moet accepteren. En dat ongeacht de gezondheidstoestand van de persoon. Ook al is deze ernstig ziek.

Zwangerschap en GeboorteDie acceptatieplicht heeft de regering ingesteld, omdat anders zieke mensen nergens een zorgverzekering kunnen afsluiten.

Bij de aanvullende zorgverzekering is geen acceptatieplicht van toepassing. Een dergelijke verzekering mag dus geweigerd worden. Om een voorbeeldje te geven, iemand met een erg slechts gebit, hoeft voor een tandartsverzekering niet geaccepteerd te worden.

Daarom is het ook aan te raden om in geval van ziekte, niet zomaar over te stappen, als je ook aanvullende zorgverzekeringen hebt afgesloten. De eventuele nieuwe verzekeringsmaatschappij mag je immers afwijzen, althans voor de aanvullende verzekeringen.

Goed kijken dus, voordat je overstapt naar een andere zorgverzekering, en ook goed bedenken of je iets aanvullends nodig hebt. Wil je toch overstappen, kijk dan ook eerst goed naar de voorwaarden bij de nieuwe verzekeringsmaatschappij.

Is alles in orde, dan kan je gerust overstappen!

Advertentie